Публикация

За какво се разбраха БЛС с НЗОК и МЗ до момента

За какво се разбраха БЛС с НЗОК и МЗ до момента

 

Тази седмица на преговори между БЛС, НЗОК и МЗ  постигна следните договорености:

 

 1. Постигнат е консенсус, че приетото вече със закон условие на БЛС - парите предвидени за един вид медицинска дейност да бъдат разходвани само за нея – да бъде записано и в Анекса към НРД 2018 г. Допълнително през годината ще се изработи механизъм, по който ще се изразходват парите към 30 септември. Дали чрез заплащане на стари дейности, дали чрез промяна на цените или чрез бонуси по критерии за качество.
 2. Относно идеята да бъде въведен предхоспитализационен минимум при постъпване на пациента в болница. Избран е вариантът е в Анекса към НРД 2018 г. изрично да бъде упоменато, че личният лекар може да издава само Направление № 7 за хоспитализация. Идеята е задълженията на личните лекари в подобни ситуации ще бъдат ясно дефинирани, а изследванията необходими на пациента за приема му в болница да се правят и да бъдат за сметка на лечебното заведение за болнична помощ. 
 3. Прието е, че възможността да бъдат сключвани договори с НЗОК от нови изпълнители на извънболнична медицинска помощ ще се запази и през 2019 г. 
 4. При подписването на индивидуални анекси за работа през 2019 г. при липсата на промяна в обстоятелствата няма да се изискват пълен обем документи. Задължително обаче трябва да бъде представено удостоверение за членство в БЛС. Съсловната организация предоставя възможност документът за членство да се издава автоматично през сайта на БЛС. 
 5. Договорено е да няма задължителна пререгистрация на лечебните заведения. 
 6. Прието е да бъде променен текстът, свързан със санкциите при повторно нарушение, както следва: „повторни нарушения в рамките на действие на НРД“ да се замени с „в рамките на календарната 2019 година“. 
 7. Във връзка с въвеждането от страна на НЗОК на видеоконтрол в ангиографските зали е договорено, че обхватът на наблюдението ще бъде само на входа на залата, като идеята е да се установи дали в операционната са влизали лекар и пациент за извършване на съответната процедура. Камерите ще бъдат разположени вътре в залите, но под наблюдение ще бъде само входът. Записите ще се представят само ако бъдат изискани при проверка и ще се съхраняват в срок до 30 дни, както е разписано по закон. 
 8. Договорено е, че при изпълнение на КП №206 се въвежда видеоконтрол или запис на е-носител на ендоваскуларните процедури. 
 9. НЗОК ежедневно ще следи през софтуер заетостта леглата на база брой, определен в правилника на ЛЗ. Лечебните заведения ще имат възможността да използват ежедневно пълния капацитет на легловата си база, но при изричното условие, че спешни пациенти няма да бъдат връщани с основание липса на свободни легла. Ако са налице форсмажорни обстоятелства на лечебното заведение ще бъде позволено да приема повече пациенти от броя на разписаните легла, но само след извършване на проверка от страна на НЗОК. 
 10. Единодушно е решено, че т.нар. „информирано съгласие“ за прилагането на ваксини против ротавирус и РМШ трябва да отпадне. 
 11. Постигнато е принципно съгласие по предложенията на БЛС относно Пакета клинична лаборатория и въвеждането на изследване „липиден профил“, обединяването на изследванията за урина и включването на изследване „феритин“.
 12. Повдигнат е въпросът с остатъците от разтворените/отворените онколекарства. От НЗОК са склонни да заплащат до 10% от остатъците, ако обаче процентът е по-висок, разликата остава за сметка на болницата. Изплащането се предвижда да става само след проверка.
 13. БЛС е поискал да се даде възможност на ЛЗ, изпълняващи дейността по КП №245 – Диагностика и лечение на онкологични и онкохематологични заболявания, възникнали в детска възраст, да издават направление Бл. № 7 за следващи планови хоспитализации. 
 14. БЛС е поискал и да се заплаща дейността по т.нар. „куха“ амбулаторна процедура № 6 за изписване на таблетни форми на онкологично болни пациенти. Мотивът е, че освен изписването на лекарства, на пациента се прави преглед, извършва се преценка за продължаване на лечението, изписва се терапия. От НЗОК обаче не са се  съгласили, тъй като разходите за дейности в онкологията са прекалено високи.
 15. НЗОК е отхвърлила искането на БЛС във връзка с КП №255, 256 да се променят изискванията свързани с броя специалисти, което ще даде възможност КП да се изпълняват освен в МБАЛ и в болници за долекуване. Според нея е необходим подробен анализ, преди да бъдат направени подобни промени. 
 16. Продължават разговорите по отношение на цените и обемите на медицинските дейности. БЛС е представил своите искания и във възможно най-кратък срок очаква разчетите от зам.-министъра на здравеопазването Жени Начева. 

 

В заключение: по-голямата част от исканията на БЛС са приети, от срещата се изведоха и конструктивните предложения на договорните партньори за оптимизация на параметрите в НРД 2018. Интензивните преговори ще продължат и през следващите дни, включително събота и неделя, за да бъдат очертани всички параметри по Анекса към НРД 2018 г, които предстоят да бъдат гласувани на 69-ия извънреден Събор на БЛС за подписване или неподписване на НРД.

 

За да следите актуалния ход на преговорите и да вземемете отношение навреме, включете се в дискусията НРД 2019 - какво искат лекарите >>>

 

 

 

Коментари

Всичко това е козметика. Няма визия за акцент върху извънболничната помощ и изнасяне на дейности от болницата в извънболничната сфера, както правят всички нормални страни. Ще бъдат усвоени отново дадените пари и пациентът ще си остане недоволен. разбира се, много други неща трябва да бъдат променени, но това изисква съвместна работа между институциите и ясна визия какво точно искаме.

А кой ще поеме имплантите за травма и ортопедия -  протези и плаки? Пак пациентите?  С 200% надценка ?