Публикация

Здравните фондове ще бъдат под постоянен контрол


Д-р Лъчезар Иванов*, заместник-председател на Народното събрание и ръководител на Комисията по здравеопазване, разяснява как ще можем да отстояваме правата си като клиенти на частните здравни фондове:


Здравната осигуровка по реда на бъдещия закон за допълнителното задължително здравно осигуряване всъщност е един двустранен договор между гражданина и съответния фонд. В този договор всяка от страните има своите права и задължения, които са гарантирани не само от конкретния закон, но и от общото законодателство на Република България.

Най-общо казано, осигуреният се задължава да плаща в срок определената месечна сума, както и да се явява на профилактичните прегледи, определени от фонда. От своя страна осигурителят трябва да предоставя в пълен обем и навреме всички посочени в осигурителния пакет здравни услуги.

Комисията по финансов надзор (КФН) ще е натоварена със задължението да проверява постоянно дали фондовете изпълняват добросъвестно поетите ангажименти към своите пациенти. В мнозинството от случаите дори няма да е необходимо гражданите да сигнализират за евентуални нарушения, защото КФН ще се самосезира. Разбира се, всеки недоволен пациент ще може да подава оплаквания, жалби и искания към своя фонд и към контролните институции.

 Гражданите ще имат свободата да сменят своя допълнителен здравноосигурителен фонд, както в момента имат правото да сменят през определен период личните си лекари. Затова фондовете ще са мотивирани да полагат усилия за задържането на своите пациенти и привличането на нови осигурени. Именно конкуренцията и многообразието на пазара на здравните услуги ще е основната гаранция за качество.

Вече няма да има монополист, от който хората да не могат да се откъснат. При доказано неизпълнение на ангажиментите от страна на даден фонд, хората ще могат да пледират включително и за финансови компенсации. Но едва ли някой ще си позволи системно да нарушава правата на пациентите, защото така рискува да му бъде отнет лицензът.

При изграждането на законодателството за здравните фондове сме следвали някои от успешните европейски модели, например холандския. Но никой модел не може да работи ефективно, ако ние като общество и като отделни негови членове не осъзнаем, че най-важно е да сме подсигурили своето здраве. Не случайно във водещите държави по света хората първо си плащат здравната застраховка или осигуровка и след това разпределят за всички други нужди останалите средства. Докато у нас все още около 1 млн. и 200 хиляди души не плащат за здравето си. При това не става въпрос само за социално слаби. Напротив, значителна част от неплащащите просто се опитват да се измъкнат и да ползват здравни услуги на гърба на съвестните граждани. Това застрашава солидарния модел на здравното осигуряване.

При въвеждането на допълнителното здравно осигуряване възможностите за недобросъвестно поведение по отношение на здравните плащания ще бъдат сериозно ограничени. Само тогава здравната система ще може да генерира необходимите средства за качествена диагностика, профилактика, лечение и рехабилитация.

___

Д-р Иванов е вносител на закона за допълнителното задължително здравно осигуряване.

Коментари