Публикация

В Плевен е отчетена запрашеност над допустимото


Увеличение на нивата на фините прахови частици във въздуха е отчетено в Плевен през зимните месеци. Регистрирани са 134 случая, в които концентрациите превишават с 6,5 пъти допустимите норми.

Това съобщи д-р Ирина Джикова от Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве.
Според нея завишените стойности, измерени през декември, януари и март, се дължат на отоплението с твърдо гориво.

Данните за качеството на въздуха се отчитат от автоматична станция в Плевен.

Всички други изследвани показатели са в норма. 

Праховите частици могат да бъдат натоварени с канцерогенни вещества, които, приети от човек, може да атакуват имунната система и да предизвикат различни заболявания – предимно белодробни, каза д-р Джикова.


Коментари