Публикация

Болница "Лозенец" вече няма да бъде само за избрани

Болница "Лозенец" вече няма да бъде само за избрани

Със 110 гласа "за", 3 "против" и 53 въздържали парламентът одобри изменения в Закона за лечебните заведения,  съобщава БТА. Така на първо четене депутатите приеха предложението болница "Лозенец" вече да не бъде правителствена.

Като член на правителството аз подкрепям неговото решение да няма болница, която да създава специални привилегии, по-особени условия, за лечение на политическата класа и на някои държавни служители, които заемат високи длъжности в държавната администрация. Държавата е инвестирала стотици милиони левове за техника, апаратура, материална база и ремонти в болница „Лозенец“ и всичко това трябва да бъде ползвано от целия български народ.

 

каза министърът на здравеопазването Кирил Ананиев от трибуната на Народното събрание.

 

Той подчерта, че това решение е взето след сериозна дискусия по темата с бъдещето на болница „Лозенец“, като дебати са водени както в Комисията по здравеопазване, с академичното ръководство на СУ "Кл.Охридски", с преподавателите, с работещите в болницата и със студентите, които се обучават в Медицинския факултет на Софийския университет, така и с редица организации, включително и с пациентски такива. 

"Между първо и второ четене на законопроекта ще бъдат предложени текстове, които технологично да покажат как тази болница от второстепенен разпоредител по бюджета на Министерския съвет ще се превърне в търговско дружество и оттам в университетска болница към СУ",

посочи министър Ананиев, като обясни, че

правителството се отказва да използва лечебното заведение

като основа за създаване на детска болница и болница "Лозенец" е в готовност да стане университетска към Софийския университет "Св. Климент Охридски" и така тя ще бъде достъпна за граждани от цялата страна. Собствеността ще продължи да бъде на държавата, а на СУ ще се предостави правото на управление. 

 

Министър Ананиев пое ангажимент условията, правилата и принципите, при които ще действа лечебното заведение да бъдат същите, при които работят лечебните заведения, които са държавна собственост. Също така обеща бъде осигурено високо качество на диагностично-лечебната дейност и студентите да получат обучение, отговарящо на най-високите европейски и световни стандарти.

Национална многопрофилна детска болница ще има,

обясни министърът, като още през този мезец МЗ трябва да обяви обществена поръчка за обследване на вече изградената структура на територията на УМБАЛ „Александровска“. Когато приключи обследването на сградата ще се премине към необходимото препроектиране съобразно нуждите на бъдещата детска болница.  

 

Даниела Дариткова, председател на Комисията по здравеопазване, подчерта колко е важна възможността Министерският съвет да се освободи от ангажимента да управлява болница "Лозенец", тъй като редица факти сочат, че лечебното заведение има натрупани сериозни финансови задължения, които в голяма степен се дължат на лош мениджмънт. С прехвърлянето на болницата от МС към СУ ще бъдат запазени клиничната база и академичният състав и по никакъв начин няма да се застраши функционирането на Медицинския факултет на СУ.

 

Коментари