Публикация

Създава се работна група за лекарствената политика

Създава се работна група за лекарствената политика

Заместник-министърът на здравеопазването д-р Бойко Пенков се срещна с представители на сдружение „Национална аптечна камара“. На срещата бяха официално внесени в Министерството на здравеопазването и представени предложенията на членовете на организацията за промени в нормативната уредба, касаеща дейността на аптечния пазар в България, съобщиха от ведомството.

 

Министерството пое ангажимент да включи представители на сдружението в

работна група, която ще има за задача да изработи стратегия за развитието на лекарствения сектор в България

Членове на работната група ще бъдат представители на Министерството на здравеопазването, Националната здравноосигурителна каса, Изпълнителната агенция по лекарствата, Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти, Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM), Българската генерична фармацевтична асоциация (БГФармА), Българския фармацевтичен съюз, сдружение „Национална аптечна камара“, пациентски организации и други заинтересовани страни.

 

На срещата беше дискутирано и

въвеждането на системата за верификацията

съгласно Директивата на ЕС от 2011 г. и делегирания Регламент от 2016 г. Магистър-фармацевтите декларираха, че не са срещу верификацията и определиха внедряването ѝ като полезно и в интерес на българските пациенти.

Верификацията на лекарствата - какво трябва да направят аптеките срещу фалшифицирането

За пореден път д-р Пенков увери, че

на аптеките поне шест месеца няма да бъдат налагани глоби

и санкции във връзка със системата за верификация.

 

Коментари