Публикация

МУ-Варна e домакин на семинар за поведението при бедствия и кризи с голям брой пострадали

МУ-Варна e домакин на семинар за поведението при бедствия и кризи с голям брой пострадали

В Първа аудитория на МУ-Варна вчера, 5 март, бе дадено началото на обучителния модул „Организация и управление при бедствия и кризи с голям брой пострадали“.

Той е предназначен за стажант-лекарите от академичната 2018/2019 година

и ще продължи до 8 март включително.

 

Събитието откри заместник-деканът на Факултета по медицина проф. д-р Йото Йотов, който приветства с „Добре дошли!“ всички присъстващи в залата и ги запозна с програмата на семинара.

 

Лектори и експерти от страната и чужбина ще обсъдят с участниците актуални теми, свързани с проблемите и възможностите на медицинското осигуряване на населението при бедствени ситуации и кризи с голям брой пострадали.

Участие в модула взимат и представители на военноморските сили, полицията и пожарната безопасност

както и общинската администрация. Тема на дискусии са и възможностите за правилна координация между институциите в случаи на бедствия и аварии, както и терористични атаки.

През първия ден на модула бяха изнесени лекции от удостоения с почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на МУ-Варна проф. д-р Раед Арафат

който е един от най-изтъкнатите експерти по природни бедствия, масови поражения и контратероризъм в Научния отдел на НАТО, ЕС И СЗО, както и от изтъкнати специалисти от Интернационалния институт по контратероризъм в Херцлия, Израел.

 

Организация и управление при бедствия и кризи с голям брой пострадали

 

През следващите дни ще се проведат теоретични и практически занятия на различна тематика, свързана с природни бедствия, масови безредици и терористични атаки. В края на обучителният модул всички стажант- лекари ще получат сертификат за участие.

 

Коментари