Публикация

Община Пловдив обяви конкурс за управител на психодиспансера

Община Пловдив обяви конкурс за избор на управител на Областния диспансер за психични заболявания.


Сред изискванията към кандидатите са да имат минимум 5-годишен стаж като лекари или стоматолози, както и магистърска степен по медицина или по дентална медицина.

Задължително е към комплекта документи за участие в конкурса да се приложи програма за развитието и дейността на психодиспансера за тригодишен период.

Документите се подават в деловодството на община Пловдив.

Конкурсът ще се проведе на 10 август от 10:00 часа в стая 209 в сградата на Общинския съвет (ул. „Авксентий Велешки” 20).

Настоящият управител на здравното заведение е д-р Инко Кехайов.

Коментари