Публикация

БЪБРЕЧНО ЗДРАВЕ ЗА ВСЕКИ И НАВСЯКЪДЕ

БЪБРЕЧНО ЗДРАВЕ ЗА ВСЕКИ И НАВСЯКЪДЕ

Светът има нужда от бъбречен ден за да привлече световното внимание към нарастващата глобална пандемия на бъбречните страдания

и свързаните с нея сърдечносъдови заболявания. Първо отбелязване на Световния бъбречен ден в България - 2006 год. инициирно от ББА. 850 милона са засегнати от бъъбречни заболявания, като твърде много от тях са деца.  2,4 милиона годишно умират от хронични бъбречни заболявания. Тъжната статистика: само 20% от нуждаещите се деца от животоспасяващо лечение на бъбречни заболявания, ще получат подходящи грижи. 

Около 130 000 деца ще умрат. Бъбречните страдания са на 6- то място в света, като причина за смърт. 

 

Виж презентацията в прикачения файл: 

Прикачени файлове

Бъбречно здраве за всеки и навсякъде

Коментари