Публикация

Болниците в труднодостъпните райони остават

Новият председател на здравната комисия в парламента Десислава Атанасова заяви, че достъпът до медицинска помощ е гарантиран за всички граждани и те ще получават качествена услуга от болници, отговарящи на съответните стандарти.


Болниците в труднодостъпните места в страната ще бъдат запазени, допълни тя.

Законът за лечебните заведения, по който се работи, ще регламентира областната и националната здравна карта, които пък ще определят как и кои болници ще се преобразуват и преструктурират и кои ще останат адекватно да обслужват населението, да предоставят качествени медицински услуги.

Изискванията, които са заложени в текста за лечебните заведения, включват покриване на медицинските стандарти, които вече са публикувани.

Лечебните заведения, които не отговарят на изискванията, ще бъдат преобразувани в хосписи и центрове за долекуване и рехабилитация, допълни Атанасова пред БНТ.

В обсъжданията участват и представители на областните управи, съсловните организации, болнични заведения и РИОКОЗ. Целта е да се направи преглед на лечебните заведения.

Моментното им състояние ще определи в какъв вид ще се преобразува съответното заведение.

Коментари