Публикация

За трета поредна година най-модерната лаборатория в Бургас и областта се превърна в база за обучение на бъдещи медицински сестри

За трета поредна година най-модерната  лаборатория в Бургас и областта се превърна в база за обучение на бъдещи медицински сестри

Лаборатория „ЛИНА” продължава доброто си сътрудничество с Университет „Проф. д-р Асен Златаров” - Бургас, като за трета поредна година упражнения в нейната база проведоха студенти от специалност „Медицинска сестра”. Занятията по дисциплината  „Микробиология, паразитология и вирусология” бяха водени от хабилитирания преподавател в университета доц. д-р Сашка Михайлова, дм, която е част от екипа на „ЛИНА”. Опитният микробиолог запозна общо 26-те студенти, разпределени в три групи,  с  реалната работна среда в една от най-модерните лаборатории в страната.

„Лекционният курс дава информация за водещите причинители на инфекции при човека, а благодарение на  практическите упражнения студентите  придобиват и познания за вземане и транспорт на материали за микробиологични изследвания в условията на болничната и доболничната помощ”, обясни доц. Михайлова. 

Първокурсниците видяха как изглеждат различните групи бактерии и гъбички под микроскоп, как се прави посявка върху хранителна среда и как се изготвя антибиограма. Доц. Михайлова демонстрира възможностите на анализатора HB&L за ускорена работа с урокултури. Тази година упражненията се проведоха в още по-модерна среда, тъй като „ЛИНА” разшири микробиологичната си лаборатория и освен с нова база, тя вече разполага и с уникалния за Източна България апарат MALDI-TOF MS, който може да идентифицира 1316 вида микроби.

Следващите студенти, които ще имат практика в лабораторията, са от специалност  „Помощник-фармацевт”. „ЛИНА” е изключително отговорна за квалификацията и на други медицински кадри. Тя има акредитация от Министерството на здравеопазването като база за обучение на лаборанти и специализация на лекари по специалностите: „Клинична лаборатория”, „Микробиология” и „Вирусология”, а от тази година и по „Паразитология”. Това е доказателство за високите стандарти, които „ЛИНА” изпълнява.

Коментари