Публикация

Изработването на областните здравни карти не е започнало

Министърът на здравеопазването проф. Анна-Мария Борисова заяви, че изработването на областните здравни карти все още не е започнало.


В момента се преглеждат всички болнични структури в страната и се подготвя съставянето на картите. В предварителните обсъждания е включен много широк кръг от обществеността, уточни Борисова.

Тя съобщи, че МЗ разполага с около 295 млн. лв.- европейски пари, които са независими от бюджета на България, и които ще послужат за здравната реформа.

По време на парламентарния контрол стана ясно още, че болниците държат в банки 40 млн. лв., спестени от капиталови разходи. Това е установил одит на здравното министерство.

Относно финансовото състояние на лечебните заведения за болнична помощ, Борисова заяви, че в момента някои от големите болници вече нямат натрупани задължения.

Общият размер на задълженията на лечебните заведения за болнична помощ в страната - държавни и общински, е в размер на 345 млн. и 669 хил. лв. към 31 май 2010-та.

Просрочените задължения за тези лечебни заведения са 93 млн. и 481 хил. лв.

Коментари