Публикация

EARLY Pregnancy loss

EARLY Pregnancy loss

•Pre-implantation RPL (3-4 wg)
•Implantation PL (Recurrent Implantation Failure, RIF) (4-6 wg)
•Embryonic Failure (6-8 wg)
•First trimester loss (8-12-14 wg)
•Second trimester loss (>14 wg)

 

Вижте повече прикачената презентация: 

Прикачени файлове

Коментари