Публикация

70-ят извънреден събор даде мандат на БЛС за подписване на анекс към НРД за 2018 г.

70-ят извънреден събор даде мандат на БЛС за подписване на анекс към НРД за 2018 г.

Закриха Акредитационния съвет на съсловната организация


С 221 гласа „за“ делегатите на събора упълномощиха  представители на УС на БЛС да преподпишат анекс към НРД за 2018 г. Гласувана беше и декларация за устойчива и реална политика в здравеопазването.

По време на преговорите БЛС ще настоява по най-бързият начин да се договори 

увеличение на недофинансираните клинични пътеки за лечение на деца, бременни и в областта на пулмологията

В декларацията се казва: „ Ние, българските лекари, с тревога следим поредицата от протести в страната. БЛС се солидализира с изказаните от нашите  колеги - педиатри от Специализираната болница по детски болести "Проф. д-р Иван Митев" проблеми. Те могат и трябва да бъдат решени чрез повишаване на цените на клиничните пътеки в болничната помощ и чрез повишаване на цените на медицинските дейности и капитацията в извънболничната. По-най бързия начин трябва да се договори увеличение на недофинансираните клинични пътеки за лечение на деца, бременни и в областта на пулмологията.  Необходими са мерки, които  да създадат устойчива и реална политика.“

 Ето защо БЛС настоява в спешен порядък да бъдат предприети следните 

действия:

 1.    Да отпаднат лимитите за броя легла по клиники в педиатрията. 

Ограничението да е общо за броя легла за педиатричните болници и отделения.

2.      БЛС настоява за увеличаване на цените на педиатричните клинични пътеки от 1-во до 3-то ниво  още в рамките на сега действащия Анекс към НРД 2018, като за тази цел се използва резерва на НЗОК.

3.      Въвеждане на потребителска такса за преглед на дете, която да бъде поета от държавата.

4.      Да се отпуснат допълнителни средства в размер на 6 % от резерва на НЗОК, които да се използват за доболнична помощ още в рамките на сега действащия Анекс към НРД 2018.

5.      Изплащане на т. нар. „надлимитна дейност“ на болниците на стойност 

153 млн. лв. с икономии реализирани от бюджета за болничната помощ за 2019 г.

6.      Достойно заплащане за всички работещи в здравния сектор, което да се реализира чрез реално остойностяване на труда на медицинските специалисти.

Приети бяха и промени в устава на съсловната организация, като за първи път гласуването беше машинно и позволи бързина и експедитивност при вота.

„Край на урните и опашките при избор на нови ръководства в БЛС“, коментира д-р Иван Маджаров, председател на УС на БЛС.

Сред приетите промени в устава са отпадането на Акредитационния съвет, който беше създаден в края на 2012 г. Запазва се сегашното заплащане и структура на ръководство на съюза от председател, двама зам-председатели и главен секретар.  Не се прие 

предложението заемащите платени длъжности  в УС на БЛС да нямат право да заемат и длъжност управител на общински и частни ДКЦ и медицински центрове.  Според приетите промени в устава БЛС вече ще издава печатен и/или електронен орган.

Коментари