Публикация

Предстои форум на болнични мениджъри от Европа

На 9 и 10 септември в Цюрих, Швейцария, ще се проведе ХХIII конгрес на Европейското сдружение на болничните мениджъри, обединяващо национални и регионални сдружения от Стария континент, включително и от страни извън ЕС - Турция, Норвегия и Швейцария.


Регионалният съюз на болниците „Стара планина” е активен член на сдружението от 2004 год. „От една държава може да има само един активен член, което означава, че български представители, желаещи да участват в работата на Европейското сдружение на болничните мениджъри, могат да кандидатстват за асоциирани членове”, съобщи за Хелт медия изпълнителният директор на РСБ „Стара планина” Нина Мускурова.

Европейското сдружение на болничните мениджъри си поставя за цел:

- Да предоставя професионална компетентност и възможности за обмен на информация на директори и ръководен състав в болниците и да насърчава общественото здравно управление в европейските страни.

- Да изработва предложения  за израстването на болничните системи в европейските страни, като база за създаването на социална Европа.

- Да упражнява въздействие върху законодателството на Европейския съюз, засягащо здравния сектор.

- Общо представяне на болничните директори, техните задачи и интереси пред  компетентни европейски организации и международни съвети.

Сдружението на болничните мениджъри е създадено в Страсбург през 1970г. Конгресите му се провеждат на 2 години, като има специална процедура за избор на домакинство.

Повече информация за предстоящия конгрес може да намерите на: www.zurich2010.ch

Коментари