Публикация

Първо ръководство по морска медицина

Първо ръководство по морска медицина

Деканът на Факултета по обществено здравеопазване и здравни грижи към Университета "Проф. д-р Асен Златаров" - гр. Бургас проф. Христо Бозов представи пред екипа на CredoWeb новото си практическо ръководство, което е предназначено за широк кръг медицински специалисти, както и за работещите в специфични условия - на море, в отдалечени и труднодостъпни места, МВР, армията и други институции.

Ръководството представя в синтезиран вид основните познания за анатомията, физиологията и патологията на човека с акцент върху практическите умения за диагностициране на съответно заболяване и необходимата медицинска помощ.

Проф. Бозов стъпва на богатия си научен и практически опит като специалист по анестезиология и реанимация, военна токсикология, хипербарна оксигенация. 

Новото ръководство е издание на Военномедицинската академия и всички заинтересовани институции и организации могат да се обърнат към Началника на ВМА - София с молба да им бъдат предоставени съответни бройки от книгата.

 

Вижте във видеото как проф. Христо Бозов представя Ръковоството по морска медицина:

 

Коментари