Публикация

Новости в терапията на ревматологичните заболявания и класификационни критерии бяха във фокуса на Национална конференция

Новости в терапията на ревматологичните заболявания и класификационни критерии бяха във фокуса на Национална конференция

От 31 май до 2 юни в к.к. "Златни пясъци" се проведе Националната конференция по ревматология. Научният форум беше организиран от българското дружество по ревматология (БДР) и постави във фокуса на дискусиите важни теми, касаещи терапевтични подходи и нови тенденции в областта.  В рамките на осем научни сесии ревматолози от цялата страна обсъждаха последните иновации в ревматологията и споделяха клиничен опит. На събитието присъстваха и специалисти по ортопедия, имунология, педиатрия.

проф. Пламен Кинов
ортопедът проф. Пламен Кинов говори за т.нар. "тенис лакът"

Основните теми на научния форум бяха: Възпалителни ставни заболявания;
Системни заболявания на съединителната тъкан; Дегеративни ставни заболявание и кристални атропатии. Бяха разгледани основните подходи в имунологичната диагностика на автоантитела, свързани с ревматичните заболявания. Председателят на дружеството проф. Румен Стоилов представи пред аудиторията съвременните красификационни критерии на интерстициална пневмония с автоимунна характеристика.

 

Връзката между високата болестна активност и доколко тя може да бъде приемана като синонима на повишени показатели беше разгледана от д-р Силвия Маринчева. Тя направи и кратка историческа ретроспекция на ревматологичните заболявания - индекси и възпалителни реактанти. Д-р Маринчева представи класификационните и диагностични критериите за ревматоиден артрит, проследявайки ги исторически, за да изясни времевите взаимовръзки в разбирането на ревматоидните заболявания.

Ревматичните болести са автоимунни, а не инфекциозни

и всички научни открития, направени през последните 65 години дават възможност да бъдат разработени адекватни критерии, за да се запази еднаквост в диагностиката и класификацията им. 

Ранната диагноза, точната оценка и проследяването на болестната активност в хода на лечението са основните предпоставки за подобряването на качеството на живот на болните с ревматоиден артрит. Артритите с хроничен ход, оставени без лечение протичат с възпаление на синовиалната тъкан, субхондралната кост и околоставните структури, прогресия до необратима ставна структурна увреда и и тежки функционални нарушения до степен инвалидизация,

 

изтъкна ревматологът.

 

Основно място беше отделено на подаграта - новите методи на лечение, както и връзката между подаграта и сърдечно-съдовата патология.

презентация на д-р Николай Стоилов

Мускулоскелетната ехография – сензитивен биомаркер за ремисия при
болни от РА? - беше темата на презентаицята, която представи д-р Николай Стоилов. В нея той подробно изясни на класификационните критерии за ревматоиден полиартрит, както и алгоритмите на неговото лечение. Той запозна колегите си с последните критерии, по които Аmerican rheumatism association оценява ремисията при РА. Спря се подробно и на различтите аспекти на ремисия при РА.

д-р Николай Стоилов
д-р Н. Стоилов

 

В рамките на научния форум беше отбелязано и

10 години от създаването на EMEUNET

Това е работна група от млади ревматолози и изследователи от цяла Европа, която се обединява в организация, имаща за цел да промотира научноизследователската дейност в областта на ревматологията, както и да подобри колаборацията между младите, академично ориентирани ревматолози. Към ноември 2018 година EMEUNET наброява 2076 регистрирани членове. Всеки млад ревматолог, който иска да стане част от организацията може да се обърне към д-р Росица Дачева. 

 


на водещата снимка: д-р Силвия Маринчева, УМБАЛ "Св. Иван Рилски"

 

 

Коментари