Публикация

Одобрен е Европейски консенсус за диагностика и лечение на склеродермията

Одобрен е Европейски консенсус за диагностика и лечение на склеродермията

По време на Европейския конгрес по ревматология в Мадрид е приет дълго обсъжданият общоевропейски гайдлайн за диагностичните критерии и лечебния алгоритъм при системна склероза, по-известна у нас като склеродермия. Това съобщи пред медицински журналисти от цяла Европа проф. Оливър Дистлер от Цюрих, един от водещите експерти по това заболяване.

До няколко месеца новият консенсус ще бъде разпространен до ревматологичните дружества в европейските държави и до всички специалисти, имащи отношение към диагностиката и лечението на системната склероза.

Склеродермията е сравнително рядка болест, но голяма част от пациентите не са диагностицирани. Според медицинската статистика заболеваемостта варира в различните държави, но в световен мащаб е около 2 милиона и 500 хиляди. Това означава около 2500 пациенти със системна склероза в България.

Заболяването засяга съединителната тъкан в целия организъм,

поради което редица негови прояви първоначално се свързват с други болести. Най-опасното усложнение, което е с висок леталитет, е белодробната интерстициална фиброза. Клинично значими са измененията в ставите и мускулите, сърдечносъдовата система, гастроинтестиналния тракт, кожата.

На фона на възможността дихателният капацитет при пациентите със системна склероза да се подобри с иновативна терапия, проф. Дистлер акцентира върху необходимостта от максимално ранно поставяне на диагнозата.

Но дори във високоразвитите западноевропейски държави, това още не е постигнато. Обикновено пациентите се лекуват между 2 и 4 години за други заболявания, докато се установи реалната причина за влошеното им здравословно състояние. 

Склеродермия трябва да се подозира при пациенти със задух и постоянна тежка умора, със синдрома на Рейно, с артритни прояви и кожни изменения.

Досегашните терапии с циклофосфамид, кортикостериоди и стволови клетки не дават задоволителни резултати и имат многобройни и тежки странични ефекти.

В момента надеждите за овладяване на белодробните усложнения са свързани с резултатите от клиничното проучване SENSCIS, които демонстрират позитивен ефект на проучвания антифибротичен медикамент при пациенти с белодробна фиброза, свързана със системна склероза. Същото лекарство е одобрено в Европа и САЩ за лечение на идиопатична белодробна фиброза.

Коментари