Публикация

Кажи какво мислиш за другите, за да знам кой си

Начинът, по който се изказваме за другите хора, разкрива много за нашата собствена личност.


Проучването, по време на което участниците трябвало да оценят положителните и отрицателните страни на няколко души, които познават, позволило на изследователския екип да получи важна информация за благосъстоянието, психическото здраве, социалните отношения и други характеристики на самите „оценяващи”.
Проучването на екипа изследователи от университетите в Небраска и Сент Луис е публикувано в Journal of Personality and Social Psychology. Основният извод от него е, че позитивната нагласа при характеризирането на другите е важен индикатор за положителните качества на даден човек.

Учените установили много ясна връзка между позитивните съждения за другите и степента, в която човек е щастлив, сърдечен, щедър, емоционално уравновесен. 

„Възприемането на другите в положителна светлина разкрива собствените ни добри страни”, посочват изследователите.

Проучването показва и друго – доколко положително подхождаме към близкото обкръжение е мерило за нашата собствена удовлетвореност от живота и за доброто отношение на другите към нас.

Обратно, възприемането на околните в негативен план издава нарцисизъм и склонност към антисоциално поведение. Самата нагласа да бъдат възприемани другите негативно вече говори за повишен риск от депресия и личностни нарушения. Това може да подскаже, че описващият околните в негативни краски е нещастен, несговорчив, невротичен. 

Според учените, ако бъдат намерени начини да се „преобърне” отрицателното отношение към другите хора, това може да помогне за промяна на поведенческите модели, свързвани с личностните разстройства.

Експериментът, при който участниците трябвало да оценяват свои колеги или хора от близкото си обкръжение, бил повторен година по-късно. Изследователският екип установил, че степента на позитивна нагласа при възприемането и оценката на околните не се променя съществено с течение на времето.

Коментари