Публикация

В България практикуват 29 667 лекари

В България практикуват 29 667 лекари

Към 31.12.2018 г. в страната функционират 346 заведения за болнична помощ с 53 173 легла, от които 322 болници с 50 927 легла, съобщават от НСИ.

Заведенията за извънболнична помощ са 2 066 с 1 253 легла, а другите лечебни и здравни заведения - 145 с 2 086 легла.

статистика болници

 

В края на 2018 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения

в страната практикуват 29 667 лекари

Лекарите по дентална медицина са 7 240, като 6 347 от тях работят в практики, които имат сключен договор с НЗОК. Медицинските специалисти по здравни грижи са 46 332, от  които 30 589 медицински сестри и 3 155 акушерки.

 

В структурата на лекарите по специалности най-голям е делът на общопрактикуващите -

4 199, или 14.2% от всички лекари в страната, следвани от: Акушерство и гинекология и Кардиология - по 5.9%, Педиатрия - 5.8%, Анестезиология и интензивно лечение - 5.6%, Хирургия - 5.3%, и Нервни болести - 5.0%.

лекари в България

 

 

Всички данни от изследването можете да видите в прикачения файл.

Коментари

Може ли да се каже, как е било преди 10 години и колко зравни кадри по специалности ще има след 10 години.Аз мисля,че до 5-7 години ще е трагична статистиката.особено ако изключим лекарите и мед.сестрите,навършили пенсионна възраст.

То и сега е трагична статистиката. Във Военно-Медицинска Академия-София,в подземието отстрани,където е спешното отделение,има празни кабинети. Стоят отворени и в тях няма никой! "Спешно отделение"! Чакаш да слезне дежурен лекар,горе-от отделенията по етажите. Ако дочакаш! Във Втора Градска Болница-София,за сърдечни проблеми ви приема.........гастроентеролог?!?!?! Няма персонал! Нито лекари,нито сестри. В Англия са. Няма,вече,кой да ни лекува!