Публикация

Клиниката по неврология на „Токуда“ с диамантено европейско отличие в лечението на инсулт

Клиниката по неврология на „Токуда“ с диамантено европейско отличие в лечението на инсулт

Клиниката по неврология покри всички критерии на инициативата Angels за Диамантена награда в организацията и лечението на исхемичен мозъчен инсулт в острата му фаза.

Ръководеният от проф. Иван Стайков екип успява да приложи златния стандарт

– тромболитично лечение за „стопяване“ на тромбите, причинили инсулта, при над 25% от пациентите. 

 

Изключителен успех в организацията на лечението е постижението от средно 39 минути време от приемането на пациента в болницата до започване на лечението за възстановяване на проходимостта на засегнатите мозъчни съдове.

Диамантената награда означава още една крачка напред в по-доброто лечение на пациентите с исхемичен мозъчен инсулт

в страната и втори шанс за живот без тежки последствия след едно от най-сериозните животозастрашаващи медицински състояния. Успехът се дължи включително на добрата организация и колаборация на Клиниката по неврология с отделните звена в болницата, отговорни за бързата диагностика и подготовката на пациента за тромболитично лечение - Спешно отделение, Клиниката по образна диагностика и Клинична лаборатория, всяко едно от които работи на европейско ниво. Следването на най-високия стандарт в практиката е възможност пациентите с инсулт не само да живеят, но да имат добро качество на живот с максимално избягване на инвалидизацията и възможност за възстановяване от пораженията върху мозъка, вследствие на нарушеното му кръвоснабдяване.

Angels е инициатива на Европейската организация за инсулти (ESO)

която има за цел да стимулира оптимизирането на лечението на инсулт и повишаване на качеството на грижите, полагани за пациентите. За целта от най-добрите специалисти в практиката и според европейските препоръки за лечение са разработени редица критерии за превъзходство в лечението. Освен делът на пациентите с инсулт, получили тромболитично лечение и времето от влизане в болницата до начало на това лечение, се отчитат още: на колко от пациентите със съмнение за инсулт е направена КТ или ЯМР, колко са изследвани за дисфагия, колко са изписаните с антитромбоцитно лечение, изписаните с антикуагулантна терапия във връзка с предсърдно мъждене, както и наличието на специализирано интензивно звено за лечение на инсулт.

 

Според тези показатели участващите в инициативата болници имат възможността да получат златно, платинено или най-високото диамантено отличие. Наградите на ESO Angels са създадени за признание на заслужилите болници, екипи и специалисти, ангажирани в подобряване на практиката в лечението на инсулт и създаване на култура за непрекъснато мониториране на процеса.

Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда участва в инициативата вече втора поредна година

 

като през миналата получи вторите най-добри показатели - платинена награда.

Коментари