Публикация

Дискогенна лумбо-сакрална радикулопатия

След наскоро защитената докторантура-Алгоритъм за лечение на подостра и хронична болка при дискогенна лумбо-сакрална радикулопатия искам да заявя моята готовност и желание да да дискутирам проблема със всеки който се интересува и има желание да обменим взаимен опит.

Коментари