Публикация

Европейското дружество по физикална и рехабилитационна медицина ще заседава в България

Европейското дружество по физикална и рехабилитационна медицина ще заседава в България

За първи път в България ще се проведат Общите събрания на Европейското дружество по физикална и рехабилитационна медицина /ФРМ/ и на Секцията и Борда по ФРМ към Съюза на Европейските медицински специалисти. Събитието ще се състои в Пловдив от 5 до 7 септември.

На него ще заседават над 70 водещи специалисти от Европа

представители на всички европейски държави. Те ще обсъждат въпроси, свързани с развитието на науката, клиничната практика и обучението в областта на физикалната и рехабилитационна медицина.

Една от причините Европейското дружество да избере страната ни е активното участие и приносът на проф. Елена Илиева

в дейността на тези организации.

 

Основна дейност на Европейското научно дружество по физикална и рехабилитационна медицина е развитието на науката в областта на ФРМ, създаване на научни мрежи и организиране на Европейски конгрес по ФРМ на всеки две години.

 

В европейската секция работи Комитет по професионална практика, който изработва правила за добра медицинска практика в областта на рехабилитацията и физикалното лечение и определя компетенциите и ролята на лекаря-специалист по физикална и рехабилитационна медицина в комплексното лечение на различни заболявания – неврологични, ортопедични, детски, ревматологични, кардиологични, обменни, респираторни и др. Тези правила са базирани на научни доказателства и определят ефекта от комплексното рехабилитационно лечение. Целта е да се осигурят най-добрите стандарти в професионалната практика на лекарите по ФРМ в областта на превенцията, клиничния мениджмънт и рехабилитацията в европейските държави.

 

Комитетът по клинична дейност разработва критерии и осъществява акредитация на рехабилитационни програми, прилагани в различни лечебни заведения в европейските държави. Целта е подобряване на качеството на медицинското обслужване в областта на ФРМ.

 

Европейският борд работи по проблемите  за обучението в областта на ФРМ, с унифицирането на изискванията за специализация на лекарите на европейско ниво, както и на учебните програми на студенти медици, с организиране на обучителни курсове и с провеждане на изпити за придобиване на европейска диплома за владеене на специалността.

Коментари