Публикация

Кажи как общуваш с баща си, за да знам какъв ще станеш

Ако бащата е участвал недостатъчно в живота на сина си, не го е хвалил и поддържал в трудни моменти, той може да стане в бъдеще нервен и неспособен да се справя с трудностите.


До този извод са стигнали учени от университета в Калифорния.

Предишни изследвания доказаха, че майчината любов оказва значително влияние върху формирането на характера на детето. Този път специалистите решиха да установят как се отразяват върху сина взаимоотношенията му с бащата.

Оказало се, че момчетата повече са се разбирали с майките, отколкото с бащите си. Мъжете, на които не им е достигало внимание и грижи от страна на бащата, по-често попадат в капана на стреса, лошото настроение и здравословните проблеми.

Резултатите от проучването обаче не бива да се преувеличават, защото по-отдавнашни изследвания показаха, че за да станат пълноценни и здрави мъже, на момчетата не им е необходим образец за подражание.

" }-->

Коментари