Публикация

Вакантно място за специализант

Вакантно място за специализант

Клиниката по нефрология към УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” обявява вакантно място за специализант по нефрология.

Необходими документи

 

  • Молба в свободен стил.
  • Автобиография по европейски образец.
  • Копие от диплома за завършено висше образование с приложение.
  • Медицинско свидетелство.

Документите се подават при секретарката на клиниката в работен ден от 8:00 до 14:00 часа. Телефон: 029432 197.

Краен срок за кандидатстване - 21.10.2019 г.

Кандидатите ще бъдат поканени на събеседване.

Коментари