Публикация

Военномедицинска делегация от Украйна черпи опит от ВМА

Военномедицинска делегация от Украйна черпи опит от ВМА

Военномедицинска делегация от Украйна се срещна с ръководството на ВМА и обсъди възможностите за обмяна на опит в областта на военнообразователната система и военното здравеопазване.

Делегацията посети на място и се запозна лично с условията

и възможностите, които предлагат част от клиниките на ВМА – водещи не само на ниво болница, но и в България като цяло. Гостите успяха да надникнат и в голяма част от операционните зали, в това число и в напълно обновените, ултрамодерни зали на трансплантационните екипи, оборудвани с най-съвременна апаратура.

Посещението включваше и болницата за продължително лечение и рехабилитация в Банкя

която е наследник на най-стария военен санаториум у нас.


Гостите от Украйна не скриха задоволството си както от професионализма и квалификацията на медицинския персонал, така и от модерната апаратура и отличното състояние на легловия фонд.

Коментари