Публикация

Състезание по първа помощ за възрастни

Състезание по първа помощ за възрастни

Българският Червен кръст организира национално състезание за възрастни хора по бедствена готовност, първа помощ, психосоциална подкрепа и познания за техните права.
То ще се проведе на 12 октомври (събота) от 9:30 часа в Националния учебно-логистичен център на БЧК в с. Лозен, като

ще участват повече от 75 души над 60 години от 15 области на страната

Инициативата се провежда за пети път и е част от дългосрочната политика на БЧК за активен и здравословен живот на възрастните хора.

 

Участниците в отборите са обучени предварително от областните организации на БЧК в страната. Те ще преминат през Състезание по първа помощ за възрастни

15 състезателни пункта

където трябва да се справят със задачи за оказване на първа долекарска помощ при спортни, битови и автомобилни инциденти, ще окажат психосоциална подкрепа на пострадали при бедствия и ще покажат познания за правата на възрастните хора.

Коментари