Публикация

Вакантно място за специализант

Вакантно място за специализант

Клиниката по лъчелечение към УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”, Отделение по медицинска онкология обявява вакантно място за специализант.

Необходими документи за кандидатстване

  • Молба в свободен стил.
  • Автобиография по европейски образец.
  • Копие от диплома за завършено висше образование с приложение.
  • Медицинско свидетелство.

Документите се подават при секретарката на Клиниката по лъчелечение в работен ден от 8:00 до 14:00 часа.

Краен срок 4 ноември 2019 г.

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Коментари