Публикация

Откриха връзката между характера и риска от деменция

Откриха връзката между характера и риска от деменция

Изследване, чиито резултати бяха публикувани в  JAMA Psychiatry сочат, че характерът на подрастваща възраст може да предскаже вероятността от деменция след десетилетия. До този извод стигнаха американските учени - Benjamin P. Chapman, PhD, MPH, MS; Alison Huang, MS; Kelly Peters, PhD и колектив.

Основният въпрос около който се провело проучването бил:

Дали дезадаптивните черти на личността са истински рискови фактори за деменция или просто ранни изрази на основните невропатологични промени?

Целта, която си поставили изследователите - да се ​​проучи дали личността през юношеството - период, в който предклиничната деменция не е налице - представлява риск от деменция в по-късен живот и да се провери дали асоциациите могат да бъдат отчетени от здравните фактори в юношеството или да се различават в зависимост от социално-икономическия статус (SES).

 

През 1960 г. специалистите анализирали 150 черти на характера при група подрастващи. Тогава учените оценили черти на характера им като общителност, спокойствие, съчувствие, добросъвестност, увереност в себе си и др. Така била открита връзката между типа на личността при 82 232 подрастващи и данните за диагностицирана деменция при тези хора в периода от 2011 до 2013 г.

Изводите

Според изследването при по-спокойните младежи, които имали по-зрял характер, вероятността от развитието на деменция след години била по-ниска или заболяването се появявало по-късно. Учените обясняват този факт с по-голямата устойчивост на уравновесените хора към стреса. В същото време подрастващите, които били импулсивни, по-често ставали жертва на деменцията. Високото ниво на енергичност също било свързано с по-нисък риск от заболяването след 54 години. Тази връзка обаче не била установена при хора с нисък социално-икономически статус. Причината според експертите е отново в хроничния стрес, на който са подложени тези хора и който елиминира преимуществата на характера им.

Коментари