Публикация

В България липсва мобилна психичноздравна грижа

В България липсва мобилна психичноздравна грижа

Мобилната психичноздравна грижа е едно от липсващите звена в системата на психичноздравните грижи в България. Около тази теза се обединиха психиатри, клинични психолози, представители  от неправителствения сектор на дискусия, свързана с проекта RECOVER-E в София.

 

RECOVER-E е проект за мащабно приложение на психичноздравни грижи, базирани в общността, за хора с тежки психични заболявания.

Нужни ли са мобилните психични грижи

„Основната цел на RECOVER-E е да подкрепи въвеждането на модел за предоставяне на услуги в общността в България и в още четири страни от Югоизточна Европа. Чрез тези услуги ще се подобри нивото на социално функциониране и качеството на живот на хора с тежки психични разстройства (шизофрения, биполярно разстройство, тежка депресия)”, обясни проф. Пламен Димитров – заместник-директор на Националният център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА). Проф. Димитров откри дискусията с въпроса нуждае ли се системата на психиатричната помощ в страната ни от мобилни услуги в общността и как може да се постигне устойчивост на проекта и след неговото приключване.

Зам.-министърът на здравеопазването Светлана Йорданова бе категорична, че този модел отсъства от системата на психиатрична помощ в България, която е необходимо да бъде реформирана.

„Нуждата от промяна в системата за психиатричноздравни грижи беше доказана от мониторинга върху всички структури, които се занимават с психичното здраве в България, проведен от Европейската психиатрична асоциация. За две години не сме постигнали голям напредък в промяната на системата, но създадохме работна група, която е на финала на изработването на Национална стратегия за психично здраве. В нея е залегнала патронажната грижа и създаването на мобилни екипи, които да работят в общността”, заяви зам.-министър Йорданова и увери, че ще съдейства за въвеждането в практиката на модела на мобилна психичноздравна грижа от проекта RECOVER-E.

 

Ръководителят на проекта RECOVER-E Лаура Шилдс-Зееман от Холандия обясни, че в нейната страна психиатричната грижа е изцяло деинституционализирана и това е в полза на пациентите.

„Това е съвременното разбиране за психичноздравната помощ. Съществува неотложна нужда психиатричната грижа от болничните заведения да се изведе в общността. Много е важно също потребителите на психиатрична помощ да влияят на политиките в тази област”, обясни Лаура Шилдс-Зееман. 

Освен в България, проектът се провежда в Румъния, Северна Македония, Хърватия и Черна гора. Ралука Ника от Румъния обясни, че проблемите в двете държави са сходни, че и в страната й след като бъдат изписани от болницата, пациентите нямат никаква подкрепа в общността, което ускорява настъпването на следващи кризи на болестта. Фокусът на румънските участници в RECOVER-E е да сближат практиката с политиките, като предоставят резултатите от проекта на взимащите политически решения.

Два екипа в София поемат 90 тежки пациенти

Д-р Владимир Наков от НЦОЗА представи ситуационен анализ, оценка на нуждите и план за изпълнението на проекта в България. Д-р Анна Джисова и Ивелина Халова от Центъра за психично здраве „Проф. Никола Шипковенски“ в София поясниха как ще действат двата мобилни екипа, създадени по проекта. Във всеки от тях участват психиатър, психолог, медицинска сестра, социален работник. Във всеки екип е включен и човек, който е преживял тежко психично заболяване. На базата на своя личен опит, свързан с болестта и нейното лечение, този „експерт от опит” ще е в помощ на хората, които ще бъдат обгрижвани, тъй като много точно може да разбере необходимостите на всеки пациент и да съдейства при преодоляване на проблемите, свързани със заболяването.

 

Двата мобилна екипа, които ще действат в София, ще обгрижват 90 пациенти с тежка психична болест. Експертите от НЦОЗА ще наблюдават и отчитат резултатите, като групата от 90 души, които ще бъдат обслужвани от мобилните екипи, ще бъде сравнена с друга също толкова голяма група пациенти, които получават само обичайната психиатрична грижа. Идеята е да бъдат потвърдени реалните предимства на този тип грижа, която да бъде утвърдена и да се прилага в рамките на психичноздравната помощ в страната ни.

 

Д-р Владимир Наков съобщи, че на екипите, преминали обучение в София, предстои да заминат в Холандия през декември, за да се запознаят на място с този реално действащ модел.

 

По текста работи Илияна Ангелова

Коментари