Публикация

Медицински специалисти приеха меморандум за бъдещето на здравните грижи в България

Медицински специалисти приеха меморандум за бъдещето на здравните грижи в България

Меморандум за бъдещето на здравните грижи в Република България приеха на 15 ноември 2019 г., участниците в Третата Национална научно-практическа конференция по здравни грижи с международно участие, организирана от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи и Регионална колегия на БАПЗГ - София.

Форумът под надслов "Здравните грижи - предизвикателствата на XXI век"

се проведе в столичния парк-хотел "Москва". В него участваха над 370 специалисти професионалисти по здравни грижи от цялата страна, сред които и специалисти от Сърбия и Македония.

 

В Меморандума се казва:

Ние, участниците в Третата Национална научно-практическа конференция по здравни грижи с международно участие под надслов "Здравните грижи - предизвикателствата на XXI век", водени от своята гражданска и професионална отговорност за пореден път насочваме вниманието на управляващите, политиците, експертите и цялото общество към инвестициите в здравните грижи. Неглижирането на проблемите на съсловието, породени основно от намаляващия брой медицински специалисти по здравни грижи и отлагането на необходимите отговорни и бързи решения поставя под въпрос функционирането на здравната система у нас. Задълбочаващата се криза в здравеопазването изисква незабавно преосмисляне на здравно-политическите решения. Ние сме доказали, че инвестициите в здравните грижи се отплащат, тъй като това води до намаляване на смъртността и повишаване на качеството на живот. Само чрез спешни мерки за инвестиране и развитие на здравните грижи може да се осигури универсално здравно покритие на населението в Република България.

 

Основните искания в документа са за инвестиции в базовото образование и продължаващото обучение на специалистите по здравни грижи, инвестиции в безопасна и здравословна работна среда и справедливи условия на труд, инвестиции за трансформация от болнични към извънболнични грижи, промени в здравното законодателство по отношение остойностяване на здравните грижи в болничната и извънболничната медицинска помощ, финансиране на изследователски програми в професионално направление "Здравни грижи". В меморандума се изтъква още необходимостта от повишаване на информираността на пациентите и обществеността за здравните грижи, мотивиране и задържане на младите специалисти да работят у нас и промоция на професиите в направление "Здравни грижи" сред учениците.  

 

В своето поздравление към участниците в конференцията председателят на Комисията по здравеопазването към 44-то Народно събрание д-р Даниела Дариткова изтъкна доброто партньорство през годините между БАПЗГ и здравната комисия, както и високите стандарти за продължаващото обучение на специалистите по здравни грижи, които предоставя съсловната организация  в партьорство с университетски и болнични структури. Д-р Дариткова изтъкна още, че държавата ще продължи да прави усилия за развитие на здравеопазването и здравните грижи в България и пожела успешна работа на участниците във форума.

 

Поздравления към участниците отправиха г-жа Слава Златанова – зам.-председател на Федерацията на синдикатите в здравеопазването към КНСБ, г-жа Соня Върбанова - председател на Медицинска федерация към КТ "Подкрепа, Пламен Таушанов - председател на Българската асоциация за закрила на пациентите. Д-р Цордева поднесе поздравление от името на д-р Данчо Пенчев - директор на Столична РЗИ, г-жа Колева поднесе поздравление от името на г-жа Моника Чеуз -  директор на Дирекция "Здравеопазване" към Столична община. Бе прочетен поздравителен адрес от председателя на УС на Българския лекарски съюз д-р Иван Маждаров.

 

В своя доклад "Здравните грижи – предизвикателствата на 21 век. Мисия и отговорност на БАПЗГ" председателят на УС на БАПЗГ Милка Василева очерта новите задачи, които стоят пред съсловната организация за да бъдат гарантирани качествени здравни грижи за всички в България. Лидерът на БАПЗГ се спря на недостига на кадри и високата средна възраст на професионалистите по здравни грижи – средно около 50 години. В момента у нас се падат  429 медицински сестри на 100 000 души население, докато в другите страни от ЕС средно 750 медицински сестри се падат за 100 000  души население. Тя изтъкна необходимостта от приемане на Национална стратегия за развитие на здравните грижи до 2030 г. и припомни, че Световната здравна организация обяви 2020 г. за Година на медицинската сестра и акушерката, подчертавайки водещата роля в съвременното здравеопазване на тези специалисти. Милка Василева говори и за инициативите на БАПЗГ в рамките на глобалната кампания на Световната здравна организация (World Health Organization – WHO) и Международния съвет на сестрите (International Council of Nurses – ICN) под надслов “Здравните грижи сега” (Nursing now). Кампанията  е насочена към подобряване на имиджа и статута на медицинските сестри и другите специалисти по здравни грижи в целия свят. Във връзка с посрещането на здравните предизвикателства на XXI век здравните специалисти имат ключова роля в промоцията на здраве, превенцията на заболяванията и оказването на здравни грижи. Основният проблем е дефицитът на кадри в национален и световен мащаб. СЗО прогнозира, че след 10 г. в света няма да достигат 9 млн. медицински сестри. В България броят на медицинските сестри и акушерките е два пъти по-малък от нуждите на българското здравеопазване – в момента медицинските сестри в България са близо 22 000, а акушерките наброяват 3684.

 

Пълният текст на меморандума може да видите в прикачения файл:

 

 

 

 

Прикачени файлове

Memorandum_BAPZG_Conference_Sofia15_17.11.2019.pdf

Коментари