Публикация

Алианс Сървиз стана на 5 години

Алианс Сървиз стана на 5 години

Националното аптечно обединение „Алианс Сървиз“ отбеляза своя 5-и рожден ден . Това е първото в България дружество, създадено да наложи фармацевтичната грижа за пациентското здраве като приоритет в българската аптека.

Ежедневно фармацевтите – акционери надграждат фармацевтичната консултация и препоръка с цел превенция и повишаване на здравната култура на населението.

Честит празник!

Коментари