Публикация

Община Русе отново дава шанс на бездетни семейства да станат родители

През тази година общината ще отдели от бюджета си общо 30 хиляди лева, с които ще се даде шанс на семейства да станат родители.

На всеки одобрен кандидат ще бъдат отпуснати по 2 500 лева срещу фактура за действително направен разход и медицински документ от специализирана клиника за предстояща ин витро процедура.

Необходимите за кандидатстване документи - заявления и декларации по образец, се получават в информационния център на община Русе (пл. „Свобода” 6).

Крайният срок за кандидатстване по програмата е 30 септември.

За повече информация може да се обърнете към общинския отдел „Здравеопазване, младежки и спортни дейности”, стаи 31 и 32 (ул. „Черно море” № 2).

За справки - тел. 082/506 755, 082/506 737, 0887 783 664 и 0885 397 831.

През първия етап на програмата, които се проведе от 1 до 30 юни, община Русе реши да финансира ин витро процедурите на 7 бездетни семейства.

Коментари