Публикация

С 36% е нараснал броят на хоспитализациите за четири години

470 хиляди хоспитализации повече са заплатени през 2009 г. спрямо 2006 г.


Това сочат данни от анализ на хоспитализациите, заплатени от Националната здравноосигурителна каса за периода 2006-2009 г.

През юни управителят на НЗОК д-р Нели Нешева възложи на експерти от институцията да изготвят анализ на причините за постоянно нарастващия брой хоспитализации, които се отчитат по клинични пътеки.

Ако през 2006 г. касата е платила за 1 300 226 хоспитализации, то през 2009 г. те са били 1 769 594. Броят им се е увеличавал постепенно през годините, без основателна причина, като през 2007 г. са били 1 553 204, а през 2008 г. -  1 634 399, съобщава още здравната каса.

Наблюдава се и увеличение на лечебните заведения за болнична помощ, сключили договори по клинични пътеки. През 2006 г. те са били 325, а през 2009 г. - 360.

„Основният извод от представените данни е, че механизмът за финансиране „за случай”  съдържа прекалено голям стимул за изпълнителите и на тази основа се е утвърдила тенденция на нарастване на хоспитализациите. Като се има предвид и високият дял на повторните хоспитализации в лечебните заведения за болнична помощ, се наблюдава тенденция за „разкъсване” на лечението на пациента”, посочва касата.

От институцията смятат, че „настоящата ситуация е продиктувана и от това, че първичните звена в системата на здравеопазване нямат стремежа да разрешат медицинските проблеми на пациентите в доболничната помощ, а ги насочват директно за болнично лечение”. Проверки на НЗОК са установили, че хронично болни са лекувани многократно в болница, без да им е направено каквото и да е изследване в доболничната помощ. Констатирано е, че капацитетът на извънболничната помощ не се използва в максимална степен за проследяване и контролиране на заболяването, а грижите за пациента са „изместени” към скъпоструващата болнична помощ.

„Друг основен извод, посочен в анализа, е липсата на стратегическо планиране в системата на здравеопазване. Постоянното разкриване на нови лечебни заведения, които не са ресурсно осигурени и за които няма медицинска целесъобразност, също е една от причините за постоянно нарастващия брой на хоспитализациите, които се отчитат към НЗОК по клинични пътеки”, казват още от касата.

Анализът е направен по данни от информационната система на НЗОК и съдържа  информация за това как пациентите попадат в болница, дали са лекувани преди това в доболничната помощ, кой ги е насочил към болница, колко от случаите са отчетени като планови и колко като спешни, както и колко са повторните хоспитализации на един пациент в рамките на една година.

Подробности от анализа ще бъдат представени до края на септември.

Коментари