Публикация

Започва подаването на документи за летни стажове на студенти и специализанти в Русия и Украйна

Започва подаването на документи за летни стажове на студенти и специализанти в Русия и Украйна

От 20 февруари до 6 март 2020 г. ще се приемат документи за кандидатстване за летни стажове в учебните и клинични бази на Първи Московски държавен медицински университета „И. М. Сеченов” в Москва, Русия, Северозападния държавен медицински университет „И. И. Мечников” в Санкт Петербург, Русия и в Харковския държавен медицински университет в Украйна.

Изискванията към кандидатите са да имат минимален успех от следването – много добър 4.50

(включително от зимен семестър на учебната 2019/2020 г.), да са положили успешно всички изпити (включително от зимен семестър на учебната 2019/2020 г.). За специализанти и докторанти ще се изисква минимален успех от дипломата за висше образование – много добър 4.50. Владеенето на английски език е задължително, а документ, удостоверяващ знанието на руски език, ще бъде предимство.

Стажът в Първи Московски държавен медицински университета „И. М. Сеченов”

се провежда за десета поредна година в рамките на споразумение за двустранно академично сътрудничество. Той ще се състои в периода 13-24 юли 2020 г. За него могат да кандидатстват:

  • студенти 4-и и 5-и курс „Медицина” и „Дентална медицина”;
  • студенти 3-и и 4-и курс „Фармация”.

За лятна практика в Северозападния държавен медицински университет „И. И. Мечников” в Санкт Петербург, която ще се проведе от 27 юли – 7 август 2020 г., документи могат да подават:

 

  • студенти 3-и, 4-и и 5-и курс „Медицина” и „Дентална медицина”;
  • студенти или обучаващи се в магистърски програми на Факултета по обществено здравеопазване;
  • специализанти и докторанти по някое от направленията хирургия, кардиология, микробиология, анестезиология, интензивно лечение, дентална медицина, хигиена и епидемиология.

В Харковския държавен медицински университет летен стаж в периода 27 юли – 7 август 2020 г., могат да проведат:

  • студенти 4-и курс специалност „Дентална медицина” и студенти, обучаващи се във Факултета по обществено здравеопазване.

Повече информация за летните студентски стажове и документите за кандидатстване може да намерите на сайта на МУ-Варна

в раздел Международно сътрудничество.

 

Съгласно утвърдената Селекционна процедура за подбор на участници в летни стажове в Русия и Украйна, с одобрените по документи кандидати ще се проведе интервю.

Коментари