Публикация

Лични предпазни средства, които следва да се използват при COVID-19

Лични предпазни средства, които следва да се използват при COVID-19

Препоръчителен тип лични предпазни средства (ЛПС), които следва да се използват в контекста на болестта COVID-19, в зависимост от обстановката, персонала и вида дейност.

 

Лични предпазни средства

Коментари

Уважаеми колеги от БЛС. Тъй като не си вдигате телефоните, бихте ли отговорили тук, откъде да си купим ЛПС? Няма ли да създадете някаква организация? Членството в БЛС е задължително за лекарите, но изпълнението на изброените в закона Ваши задължения не е. Ако не можете да си изпълнявате задълженията, разпуснете тази неефективно работеща организация. Ще се създадат по-малки и по ефективни структури.