Публикация

ПЕТ Скенер

Отделенията по Нуклеарна Медицина на Аджибадем Сити Клиник болница Токуда и Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост имат възможност да проведат PET/CT и Сцинтиграфия на пациенти, които се нуждаят от съответно изследване в рамките на 1 до 3 седмици след представяне на необходимата документация. Изследванията се покрива изцяло от НЗОК!

 

Документи, необходими за Позитронно-емисионна Томография (PET скенер):

 

1. Направление 8А

2. Насочващ талон 119/98

3. Последна епикриза след болничен престой, хир. интервенция, химиотерапия или лъчетерапия

4. Хистологично изследване

5. Туморни маркери

6. Друга образна диагностика – ЯМР и др.

 

Моля, не забравяйте, че документите от 1 до 3 са задължителни!

Коментари