Публикация

Кооперативните пазари и цветните борси ще бъдат затворени само от 17 до 19 април

Кооперативните пазари и цветните борси ще бъдат затворени само от 17 до 19 април

В резултат на създадената добра организация и стриктното прилагане на въведените противоепидемични мерки на кооперативните пазари и цветните борси в периода от 13.04.2020 г. до 15.04.2020 г., за което показателни са извършените проверки,

министърът на здравеопазването издаде нова заповед, с която разрешава функционирането им и на 16 април

Кооперативните пазари и цветните борси ще бъдат затворени единствено от 17 до 19 април, включително. В този период

търговските обекти за хранителни стоки в обособени помещения и аптеките на територията на тези пазари могат да работят

при строго спазване на противоепидемичните мерки, уточняват от Министерството на здравеопазването.


Със заповедта на министъра може да се запознаете в прикачения файл.

Прикачени файлове

zapovedrd-01-218-15-04-2020.pdf

Коментари