Публикация

Дискусия за правата в здравеопазването

Ще бъдат разисквани въпроси, отнасящи се до правата и задълженията на пациентите и лекарите. Представители на Центъра за защита правата в здравеопазването ще изложат своите виждания за състоянието на здравната система у нас.

Срещата, която започва в 13:00 часа в хотел „Сплендид”, е открита за граждани.

Коментари