Публикация

Нови техники на ендопротезиране при варусно коляно (ВИДЕО)

Нови техники на ендопротезиране при варусно коляно (ВИДЕО)

След отмяната на всички научни събития от пролетния цикъл, Катедрата по Ортопедия и Травматология към Медицински университет- София, стартира инициатива за насърчаване квалификацията и обучението на българските медици по време на пандемия от #COVID-19 чрез онлайн обмен на опит между български ортопеди.


Първата онлайн сесия се проведе на 5 май 2020 г., като интересът към нея беше много голям - участие взеха над 50 млади колеги от страната. Темата беше „Как да направим успешно ендопротезиране при варусно коляно?", а лектори бяха водещи български ортопеди: проф. Пламен Кинов, д.м.н., доц. Андрей Андреев, д.м. и проф. Аспарух Аспарухов, д.м.н.


По време на уебинара разгледахме различни аспекти на кинематиката - движението на коляното, както и оперативна техника, която запазва предна кръстна връзка, сподели проф. Пламен Кинов, началник на Клиниката по ортопедия в ИСУЛ. Известно е, че при спортисти кръстната връзка често се къса и при операция за колянно ендопротезиране тя се жертва. В тези случаи обаче се появява една лека нестабилност, лек дискомфорт. Пациентите не усещат коляното като свое, споделят за щракане и пукане.

Представихме техника за запазване на задна кръстна връзка, която позволява плавно движение на пациента, стабилизира коляното и подобрява функцията му. Тя е с по-добри резултати, отколкото техниката с жертване на кръстни връзки. Разбира се, изисква майсторство и това беше фокусът на моята презентация, посочи още проф. Кинов. В нея той пояснява за какво трябва да се внимава, как се извършва операцията, на какво да се наблегне, за да може след това коляното да функционира добре. 


Уебинарът е част от една амбициозна програма - онлайн училище с 5 подобни на първата среща в интернет. Следващата е насрочена за 26 май 2020 г.

 

Редактор Илияна Ангелова

Коментари