Публикация

Артериална хипертония, АСЕ инхибитори и COVID-19 - Част 3

Артериална хипертония, АСЕ инхибитори и COVID-19 - Част 3

Артериална хипертония и Covid-19. Няма доказателства за увеличен риск от инфекция при употреба на АСЕ инхибитори. Лечението на артериална хипертония трябва да следва настоящите препоръки на Европейското кардиологично дружество. Европейски насоки за поведение при сърдечно-съдови заболявания по време на Covid-19 пандемия – всички тези въпроси са разгледани във видеото на доц. Яна Симова:

Коментари