Публикация

Болничните сдружения: Цените на всички клинични пътеки и процедури да се повишат с 15%

Болничните сдружения: Цените на всички клинични пътеки и процедури да се повишат с 15%

Пандемията от COVID-19 и предприетите по този повод мерки поставиха всички лечебни заведения в неблагоприятна икономическа ситуация.

Болниците са принудени да правят значителни допълнителни финансови разходи за предпазни средства и дезинфектанти

оборудване и консумативи, които са средно с 15,8% над обичайните преди пандемията. Разходите ни през последните 3,5 месеца се увеличиха, остават и ще останат увеличени и в обозримо бъдеще.


Това заявяват от Националното сдружение на частните болници, Сдружението на общинските болници в България, Националното сдружение на областните многопрофилни болници за активно лечение и Българската болнична асоциация.

Болниците не са получили необходимата финансова подкрепа

въпреки че са били на първа линия в борбата с коронавируса.


„Изплатените субсидии като компенсация за неблагоприятни условия на работа през последните три месеца се равняват на 17% от дейността ни и покриват не повече от 30% от разходите ни за възнаграждения“, посочват болничните организации.


Те са изпратили предложения и конкретни искания до отговорните институции. Публикуваме ги без редакторска намеса.

 

До г-н Бойко Борисов
Министър-председател


на Република България

До г-н Кирил Ананиев

Министър на здравеопазването

 

До г-н Владислав Горанов

Министър на финансите

 

До проф. д-р Петко Салчев
Управител на НЗОК

 

До д-р Иван Маджаров
Председател на БЛС


ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ
Национално сдружение на частните болници
Сдружение на общинските болници в България
Национално сдружение на областните многопрофилни болници за активно лечение
Българска болнична асоциация

 

 

Уважаеми господа,

 

Пандемията от COVID-19 и предприетите по този повод мерки поставиха всички лечебни заведения в неблагоприятна икономическа ситуация.


Болниците са принудени да правят значителни допълнителни финансови разходи за предпазни средства и дезинфектанти, допълнително оборудване и консумативи, които са средно с 15,8% над обичайните преди пандемията. Разходите ни през последните 3,5 месеца се увеличиха, остават и ще останат увеличени и в обозримо бъдеще.

Пандемията COVID-19 даде пореден тласък нагоре на и без това непрекъснато повишаващите се цени на медикаменти

медицински консумативи и изделия. За последните 10 години ръстът в цените е между 40% и 70%.

 

Ежегодното увеличение на осигурителните прагове, стремежът да запазим лекарите и медицинските сестри чрез финансово стимулиране като предотвратим емиграцията, както и въведените с НРД 2020 нови механизми за формиране на работните заплати на медиците, водят до съществено увеличение и на разходите за възнаграждения, които за последните 10 години са нараснали над два пъти.


В същото време, въпреки че бяхме на първа линия в борбата с коронавируса, болниците не получихме необходимата финансова подкрепа. Изплатените субсидии като компенсация за неблагоприятни условия на работа през последните три месеца се равняват на 17% от дейността ни и покриват не повече от 30% от разходите ни за възнаграждения. За сравнение само ще посочим, че всички търговски дружества извън здравната система, които спряха изцяло работа, получиха безвъзмездна помощ от Правителството в размер на 60% от разходите им за възнаграждения.

За първите 6 месеца на 2020 г. НЗОК е изплатила на болниците със 135 милиона лева по-малко

от планираните в бюджета ѝ. Ние трупаме финансови загуби, а предвидените от Народното събрание пари за дейността ни стоят неразходвани в бюджета на договорния ни партньор.


И в цялата тази неблагоприятна за работа ситуация ние като мениджъри и нашите служители самоотвержено се борихме и продължаваме да работим за опазване здравето и живота на гражданите на Република България!


Във връзка с гореизложеното отправяме към Вас и ръководените от Вас институции следните искания:

  • Да се осигури еднократно целево финансово подпомагане на болниците със сума, равна на 1500 лева на всяко разкрито легло;
  • Да се повишат цените на всички клинични пътеки и процедури с 15%, като съответно се преизчислят и общите болнични бюджети.
  • НЗОК да поеме заплащането на PCR тест за всеки хоспитализиран.
  • Да се удължи срокът на действие на механизма, предвиден в чл. 369, ал. 8 от НРД 2020 до края на месец ноември. 

Българска болнична асоциация, която подкрепя настоящото предложение, ще излезе със собствена подробна аргументация по него.


С уважение:
Красимир Грудев
Председател на УС на НСЧБ

Коментари