Публикация

Да продължим да сме бдителни

Да продължим да сме бдителни

Стела Кириакиду, eврокомисар по здравеопазването:


В цяла Европа гражданите са изправени пред непознати за поколения преди нас предизвикателства. Само за няколко месеца COVID-19 се разпространи експоненциално, създаде извънредна ситуация в областта на общественото здраве, причини икономическа криза и наруши по безпрецедентен начин обичайния ход на ежедневието ни.

Събитията от последните месеци категорично ни припомниха, че здравето е дар

За да опазим този дар, ние предприехме безпрецедентни мерки в областта на общественото здраве с цел да намалим броя на новите случаи на заразяване. Тези мерки, заедно с огромните жертви, които нашите граждани направиха, позволиха постепенно да бъдат премахнати много от ограниченията, наложени през последните месеци. Това позволи на хората и на икономическите системи да си поемат дъх след месеци на изолация, даде ни надежда.

Сега, обаче, в много отношения ние навлизаме в най-важната фаза

Баровете, ресторантите и кината около нас отново отварят врати и много от нас се готвят за лятна ваканция. Нашите граждани с основание очакват да отбележат отложени важни житейски събития — дипломирания, първи стъпки в професионалния живот на младото поколение, сватби, празници и ваканции. Но сега всички ние трябва да бъдем по-бдителни и по-предпазливи от всякога.


Въпреки че станахме свидетели на устойчиво подобряване на положението в ЕС с намаляване на броя на новите случаи на заболели и на загубените човешки животи и освобождаване на болничен капацитет след месеци на хаос и трудности, вирусът все още е сред нас и би могъл да предизвика нов епидемичен взрив, особено ако не сме предпазливи. Вече виждаме признаци за това, след като няколко държави членки на ЕС съобщиха за нарастване на броя на инфекциите или за поява на големи локални огнища.


Сега трябва да останем бдителни. Сега е моментът да се съсредоточим върху укрепването на готовността и капацитета за защита на нашите граждани в случай на поява на нови огнища. Времето е от решаващо значение за това.

Ето защо призовавам всички държави-членки да засилят тестването, проследяването на контактите

и наблюдението на общественото здраве — всички потенциални нови огнища трябва възможно най-бързо да бъдат идентифицирани и незабавно ограничавани на местно равнище. Никъде в Европа не трябва да се допуска възобновяване на масовото разпространение на вируса вследствие провеждане на масово мероприятие или поява на епидемично огнище в предприятие. Ограничаването на разпространението на COVID-19 спасява животи и лечението на заразените продължава да е приоритет, но това не бива да се прави за сметка на пациентите с други заболявания. Ето защо призовавам да проявяваме солидарност отвъд границите, когато капацитетът на здравните системи на национално равнище се окаже недостатъчен. Днес това е необходимо повече от всякога. В никакъв случай не бива заради COVID да допускаме увеличаването на смъртността при пациентите със заболявания, които не са свързани с него.

Никога повече не бива здравни работници да са принудени да избират кой пациент да получи достъп до животоспасяващо оборудване

Затова призовавам всички държави-членки да имат ясна представа за своите нужди от медицински материали, за националния си производствен капацитет и за запасите си от основно оборудване. Инструментите на равнище ЕС за възлагане на поръчки за доставката на такива изделия са на тяхно разположение и те следва да ги използват сега.

 

Тъй като се радваме на по-дълги дни и повече слънцегреене, трябва да се има предвид, че това лято няма да прилича на никое друго досега. Тази година пътуването може да представлява риск. Тази година новите познанства и общуването може да представляват риск. Дори и най-малкият риск може да донесе огромни последици.

 

Ето защо призовавам

правителствата и публичните органи в целия ЕС да бъдат категорични, ясни и директни в комуникацията си с гражданите

До намирането на ваксина или ефективно лечение нашите граждани са пряко застрашени от вируса. Въпреки че даваме всичко от себе си, за да ускорим разработването на ваксини срещу COVID-19, да улесним достъпа до лечение, до лекарства за интензивно лечение и да окажем подкрепа за клинични изпитвания на лекарства с нови терапевтични показания, предотвратяването на нов епидемичен взрив от COVID-19 за момента зависи от това доколко ние, широката общественост, се доверяваме на учените и дали следваме дословно техните препоръки. 

 

Необходимо е да насочим всичките си усилия към предотвратяването на нов епидемичен взрив и изолирането на локалните огнища. Всички ние трябва да продължим да проявяваме солидарността и търпението, които доведоха до овладяване на разпространението на вируса.
Европейският съюз ще продължи да напредва и постепенно ще се завърнем към обичайния си начин на живот. Но ние ще постигнем това постепенно, като винаги поставяме на първо място науката и опазването на общественото здраве.

 

Коментари