Публикация

Профилактичната здравна програма на МБАЛ ВИТА - в подкрепа на лечението на значимите за обществото заболявания

Профилактичната здравна програма на МБАЛ ВИТА - в подкрепа на лечението на значимите за обществото заболявания

МБАЛ ВИТА продължава своята успешна Профилактична здравна програма, която е част от дейностите по промоция на здравето и профилактика на значимите за обществото заболявания.
Според д-р Савчев – Управител на ВИТА: „Превантивните дейности представляват модерен европейски начин за преоценка и усъвършенстване процесите на опазване и повишаване здравето на населението. По време на пандемията всички ние разбрахме на практика необходимостта от обществено осъзнаване на социално-икономическите и здравни ефекти от превантивните мероприятия, насочени към навременно откриване и своевременното лечение на здравните проблеми.
В синхрон с развиващото се медицинско познание, Европейската политика за здраве през XXI век е базирана на здравната промоция и разглежданата в органична свързаност с нея профилактика на болестите.
Въпреки поетите ангажименти на България на международно и европейско ниво, в страната ни отсъства активна държавна политика в областта на профилактиката и здравната промоция, а въпросните дейности се провеждат в условията на ограничени финансови ресурси.
Затова МБАЛ и ДКЦ ВИТА разработиха стройна Профилактична здравна програма с поглед към навременното лечение и профилактика на заболяванията.“
Профилактичната здравна програма на ВИТА включва ежесемесечни безплатни прегледи, по време на които достъп до нашите висококвалифицирани специалисти има всеки пациент, независимо от своята платежоспособност и социален статус. Това е възможност всеки гражданин безплатно да се докосне до услугите на частното здравеопазване по здравен проблем, с който се бори.
Ето списък на безплатните прегледи, които ще бъдат реализирани до края на 2020 година:
• Август - Безплатни прегледи на пациенти с оплаквания, свързани с жлъчно-каменната болест;
• Септември – Безплатни прегледи на деца с гръбначни изкривявания;
• Октомври – Безплатни прегледи при офталмолозите на ВИТА;
• Ноември – Безплатни прегледи за проблеми, свързани с простатата;
• Декември – Безплатни прегледи при ендокринолозите на хора с болестно затлъстяване.
В Профилактичната програма на ДКЦ и МБАЛ ВИТА освен безплатните прегледи, се включени и Групи за взаимопомощ и консултации по разнообразни здравни проблеми, семинари, лекции и периодични срещи по обществено-значими здравни проблени.
Лекарите от ВИТА, които работят в повече от 35 медицински специалности , се включват активно в събития и мероприятия, организирани от нашите партньорски организации в областта на фармацевтичната и здравна индустрия.
Идеята на ръководството на Болницата е чрез тази програма достъп до частното здравеопазване да получават все повече български граждани, както и да бъде издигнато максимално нашето здравеопазване до нивото на европейските стандарти.

 

Коментари