Публикация

ОБНОВЕНИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ОСТЕОПОРОЗА

ОБНОВЕНИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ОСТЕОПОРОЗА

ОБНОВЕНИТЕ ПРЕПОРЪКИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ОСТЕОПОРОЗА ОЧЕРТАВАТ ТРИ РИСКОВИ ГРУПИ ПАЦИЕНТИ

 

*Regional and local guidelines may override certain of these criteria based on differences in FRAX data and cost-effectiveness thresholds.  † If FRAX not available, major determinants of risk should include age, BMD, fractures, and medication harmful to bone. §ENDO requires both risk factors to be met for very high risk categorization.

 

Нови препоръки за продължителност на лечението на остеопороза2

•       Бифосфонати – терапевтичните ваканции  се определят като временно прекъсване на медикамента за до 5 г. Срокът може да бъде и по-дълъг в зависимост от КМП и клиничните обстоятелства на всеки отделен пациент.

Фрактурният риск се оценява на всеки 2-4-годишни интервали с оглед подновяване на анти-остеопорозното лечение, преди предложения 5-годишен максимум, ако има данни за значително намаляване на КМП, фрактура или фактори, които променят клиничния рисков профил.

•       Денозумаб – терапевтични ваканции или прекъсване на лечението не се препоръчват.

Фрактурният риск се оценява след 5-10 годишно лечение и при тези, които остават с висок риск трябва да се обмисли продължаване на лечението с денозумаб или друго анти-остеопорозно лечение.

 

Литература: 1.Camacho PM, et al. Endocr Pract. 2020;26 (Suppl 1):1-46; 2. Shoback D, et al. J Clin Endocrinol Metab. 2020;105(3):1-8; 3. Eastell R, et al. J Clin Endocrinol Metab. 2019;104:1595-1622; 4. Kanis JA, et al. Osteoporos Int. 2020;31:1-12.

 

SC-BG-AMG162-00331-October-2020

 

Коментари