Публикация

НЗОК: 59% от леглата за активно лечение са свободни

НЗОК: 59% от леглата за активно лечение са свободни

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има сключени договори с лечебни заведения за болнична помощ в цялата страна общо за 48 865 легла за активно лечение. От този брой са изключени психиатричните легла.


Това информира институцията относно наличието на легла за лечение на пациенти с COVID-19.


Към 01.11.2020 г. от общия брой договорени легла са заети 20 224 (41%), в това число от пациенти с COVID-19 – 2 309 (4,7%). Незаетите към тази дата легла за активно лечение са 28 641 (59%).

НЗОК ще извършва контрол на заетостта на леглата в рамките на ниво лечебно заведение

(т.е. на база на общия брой договорени легла, за които то има сключен договор с НЗОК), а не както досега на ниво отделение и структури в съответното лечебно заведение. От касата уточняват, че това се налага във връзка с усложнената епидемична обстановка в страната и осигуряване на възможност за оперативно управление на леглата на ниво лечебно заведение и регион.

Kъм 30 септември касата има сключени договори с 28 529 лекари

работещи в лечебни заведения в цялата страна.

 

Подробности вижте в прикачените файлове.

Прикачени файлове

Брой заети легла за НЗОК към 01112...
Брой лекари сключили договор с НЗО...

Коментари