Публикация

Профилактиката на рака на гърдата е безплатна - не отлагайте!

Рискът от рак на гърдата съществува за всяка жена, независимо от нейната възраст.


Затова Националната здравноосигурителна каса напомня, че профилактичен преглед може да бъде направен безплатно на всички жени, без значение на годините им. При него личният лекар обучава жената как да провежда самоизследване на млечните си жлези. Препоръчва се то да се прави всеки месец.

По данните от годишния профилактичен преглед личният лекар сформира рискови групи при лица над 18 години. Целта е наблюдение на здрави жени, при които има индикации за развитие на злокачествено заболяване. В рисковата група за рак на гърдата попадат жени с фамилна обремененост, с мастопатия, с хормонални заболявания, жени, ползващи контрацептиви, и такива, които не са раждали или не са кърмили.

При съмнение за наличие на болестен процес в гърдата лекарят издава направление за консултация със специалист или направление за мамография. Стойността на това изследване е поета изцяло от касата, а за пациентката е безплатно, като тя заплаща само потребителска такса.

От началото на годината до месец юли включително НЗОК е заплатила 504 436 лв. за 33 719 мамографски изследвания.

В случай, че се налага лечение в болница, касата подсигурява хирургично, химиотерапевтично и лъчелечение в зависимост от стадия на заболяването.

За първите седем месеца на 2010 г. 2 218 пациентки са оперирани от онкологични заболявания на гърдата.

Коментари