Публикация

„ЛИНА” въведе тест, измерващ количеството полезни антитела след прекарана COVID-19 вирусна инфекция

„ЛИНА” въведе тест, измерващ количеството полезни антитела след прекарана  COVID-19 вирусна инфекция

Медицинска лаборатория „ЛИНА” продължава да разширява обхвата си от изследвания, които подпомагат различни етапи от диагностиката и проследяването на COVID-19 вирусната инфекция. Усилията са насочени не само към своевременно внедряване на нови диагностични тестове, но и на модерна апаратура, която прави качеството и бързината на получения резултат незаменим помощник в кризисната ситуация в момента.

 

Лабораторията вече разполага с нов  апарат - LIAISON XL, на който могат да се изследват нивата на неутрализиращите антитела SARS-CoV-2 S1/S2 IgG. Това са антителата, които реално се борят и унищожават вируса и пречат на по-нататъшното му разпространение в организма. Този вид антитела са от решаващо значение за справянето с тази инфекция. В хода на това заболяване, се образуват различни видове антитела, но  само малка част от тях са способни да блокират вируса и да прекъснат неговото възпроизвеждане в прицелните клетки. Определянето на тези антитела е важно, за да се прецени дали организмът изработва правилните антитела и дали техните нива са достатъчни, за да предотвратят инвазията на патогена.

 

Този тест е полезен и за скрининг на преболедували от COVID-19 вирусна инфекция и определяне на  подходящите от тях, желаещи да дарят плазма, която да бъде използвана при лечението на тежко протичащи случаи на тази инфекция.  

 

Тестът SARS-CoV-2 IgG Quantitative (количествен) е с висока чувствителност и специфичност. Той идентифицира специфични анти-S1 и анти-S2 антитела, които имунната система на инфектираните пациенти изработва срещу „шипа” на вируса – гликопротеинът  S. Той играе съществена роля във вирусната инфекция, като  разпознава рецепторите на приемните клетки и осъществява навлизането на вируса през клетъчната мембрана. Шиповият гликопротеин S обхваща две функционални подгрупи, отговорни за свързването към рецептора на приемната клетка (подгрупа S1) и сливането на вирусната и клетъчната мембрани (подгрупа S2).  Затова неутрализиращите антитела са важен компонент от имунния отговор при хората и могат да осигурят защитен имунитет, но все още не е напълно известно, дали този имунен отговор  е дълготраен и колко.

 

Проби за теста SARS-CoV-2 IgG Quantitative (количествен) се вземат в самостоятелните филиали на медицинска лаборатория „ЛИНА” в областите: Бургас, Варна, Ямбол и Сливен. За изследването е необходима венозна кръв. Резултатът от  проби, дадени до 14 ч., излиза до края на работния ден. Цената на теста  е 19 лв. и  2 лв. такса манипулация.

 

На кой ден след появата на симптоми се позитивират IgG?

 

IgG са така наречените късни антитела. Според различни проучвания, IgG най-често се позитивират в пробата около и след 14-тия ден от появата на симптоми при пациенти с COVID-19. Много проучвания посочват, че тяхната максимална концентрация се наблюдава между 28-41-я ден от началото на симптомите. Това е и подходящото време за прекаралите и възстановили се от заболяването, желаещи да дарят плазма за други нуждаещи се пациенти, да направят изследване за определяне на концентрацията на неутрализиращите антитела. Установено е, че концентрации над 80 AU/mL, получени с този тест, идентифицират с достатъчна надеждност подходящите за донори на рековалесцентна плазма пациенти. Важно уточнение е, че наличието на IgG не е индикация дали пациентът е инфектиран или, дали може да бъде повторно инфектиран от вируса в бъдеще.

 

Какво означават резултатите?

 

Тестовите резултати се интерпретират съобразно стойността им като положителни, несигурни или отрицателни. Те зависят от това дали пациентът се е срещал с вируса, както и от времето за изработване на имунния отговор. 

 

·                Резултат < 12,0 AU/mL се приема като отрицателен (Той  може да сочи липсата на или много ниско ниво на IgG антитела към патогена. Тестът може да даде отрицателен резултат при инфектирани пациенти по време на инкубационния период или в ранните фази на инфекцията);

·                Резултат 12,0 ≤ x < 15,0 AU/mL се приема като несигурен (Тестът е желателно да бъде повторен след една до две седмици);

·                Резултат ≥ 15,0 AU/mL се приема като  положителен (Положителен резултат по принцип сочи излагане на тестваното лице на патогена).

 

 Отрицателните серологични резултати не изключват SARS-CoV-2 инфекция и не трябва да се използват  като единствена основа за диагностика на пациента. Негативният резултат от този тест не отменя необходимостта при наличие на симптоми да  бъдат предприети други диагностични тестове ( PCR) за установяване на наличието или не на вирусния причинител в организма.

 

Диагнозата на инфекция със SARS-CoV-2 не бива да бъде поставяна въз основа на единичен тестов резултат, а трябва да се разглежда във връзка с клиничните находки, анамнезата на пациента и винаги заедно с медицинска преценка.

Коментари