Публикация

Благодарение на модерните терапии в онкологията: Пациент с метастазирал рак на белия дроб живее вече 12 години

Благодарение на модерните терапии в онкологията: Пациент с метастазирал рак на белия дроб живее вече 12 години

Онколозите у нас разполагат с почти всички възможности за лечение на рак на белия дроб, с които разполагат развитите страни в Европа и САЩ. В това отношение нашата страна стои добре, а възможностите всяка година нарастват, заяви д-р Красимир Койнов, началник на Клиниката по медицинска онкология в МБАЛ "Сердика". Според него това е предимство за нашите пациенти, което трябва да се използва за спасяване на човешки животи.

 

Ефектът от таргетната и от имунотерапията е несравнимо по-голям от този на химиотерапията. Имунотерапията се прилага у нас от 5 г. и е вероятно след още 5 г. вече ще имаме пациенти с 10-годишна преживяемост. Може би ще постигнем мечтата си за хронифициране на злокачествения процес, изрази надежда д-р Койнов. Разбира се, тези терапии не са подходящи за всички пациенти с тежката диагноза. Допълнителните изследвания разкриват генетичните характеристики на тумора и дали той има рецепторите, в които се целят новите лекарства.

 

Въпреки това възможностите на таргетната терапия стават все по-големи с всяка година. Вече има около 10 таргета (рецептори в самите туморни клетки), за които са създадени препарати. Водещият онколог прогнозира, че след няколко години лекарите ще имат възможност да лекуват още повече пациенти с онкологично заболяване.

Известният онколог посочи, че таргетна и имунотерапия се прилагат на пациентите в напреднал стадий на недребноклетъчен рак на белия дроб, които са около 85% от всички случаи. През 2015 г. е започнато лечение с имунотерапия на болни с метастази, които в момента са в добро състояние, а някои от тях и работят. При повечето лечението е спряно, но ефектът от него продължава. „С таргетна терапия мой пациент с метастазирал недоброклетъчен рак живее вече 12 г. и мисля, че това са фантастични резултати“, посочи той.

 

При всеки подозрителен симптом – на лекар за ранна диагноза!

 

Колкото по-рано се постави диагнозата при онкологичните заболявания, толкова по-добри са лечебните резултати, по-добра е и прогнозата. Повечето хора търсят помощ при своя личен лекар, когато се появят първите симптоми, които не отзвучават. Затова общопрактикуващите лекари трябва да познават добре това заболяване, да прегледат пациента, да снеме подробна анамнеза и да назначат подходящи изследвания - образни, кръвна картина и биохимия.

 

За доуточняване на състоянието е добре пациентът да бъде насочен за компютърна аксиална томография, стандартна процедура, която дава най-много информация за установяване, определяне стадия на заболяването, както и за проследяването му в хода на лечението.

 

Общопрактикуващият лекар трябва да определи и дали пациентът спада към т.нар. високорисков контингент. Най-често това са дългогодишни пушачи – настоящи или бивши, на възраст над 55 г.

 

При клинични и образни данни за онкозаболяване пациентът се насочва към  пулмолог, а още по-добре към специализирано лечебно заведение по белодробни болести. Там ще направят прецизна диагностика - хистологична верификация на статуса с вземане на биопсия и изследване на материала от патолог.

 

Бронхоскопията като метод за диагностика

 

Д-р Койнов посочи, че здравната ни система разполага с доста методи. Най-често се прилага бронхоскопия, тъй като ракът на белия дроб се развива централно в областта на главните бронхи.

 

При периферен карцином или при стенна лезия се прави трансторакална биопсия, която е доста застъпена като диагностичен метод през последните години. Включва се видеоасистираната торакоскопия – метод, който се ползва повече от 20 г., медиастиноскопия. Ако няма друга възможност, се прави най-инвазивната процедура – отворена торакотомия с вземане на материал от засегнатия орган. След поставяне на хистологичната диагноза третата стъпка е стадиране на заболяването. Въз основа на степента на развитие на тумора се определя и терапевтичното поведение, което в последните 10 години се изработва от мултидисциплинарен екип, включващ лекари от различни специалности с отношение към лечението на това заболяване.

 

„За повечето пациенти поставянето на диагноза отнема близо 2 месеца, а може този път да бъде много по-кратък. Ако болните са забавени и от други обстоятелства в нашата страна с още 2 месеца, идват при нас силно увредени, в тежко състояние и ние не можем да помогнем. Те не получават възможност за лечение, което при някои от тях може да е много успешно“, обобщава д-р Койнов.

 

 

 

BG-KEY-00355

Коментари