Публикация

Във фокуса - онкозаболяванията

На 29 и 30 октомври в София ще се проведе Четвъртата октомврийска среща на Международна изследователска фондация „Хасуми”-България.


Темата е „Онкопрогрес - онковаксини - 2010”. Тази проблематика е тясно свързана с главната цел на фондацията - да подпомогне борбата с онкологичните заболявания и свързаните с тях състояния чрез прилагане на имунологични подходи - особено чрез търсене на нови ваксини, както и усъвършенстване на съществуващи научнопрактически методи, системи и средства за профилактика, диагностика и лечение.

Заседанията започват от 9:30 часа в аулата на Националния център по заразни и паразитни болести (бул. „Янко Сакъзов” № 26), като се предвижда да има пленарни заседания, постерни сесии, представяне на най-нови препарати и др.

За срещата у нас пристигат за първи път някои от научните ръководители на фондация „Хасуми”-САЩ и от „Шукокай Инк.”-Япония. Начело е основателят им д-р Кеничиро Хасуми, придружен от световноизвестните учени проф. Дийн Ман от Университета в Мериленд, САЩ, проф. Георг Щингл от Виенския медицински университет и проф. Франк Рьосел от Немския център за изследване на рака.

Всички те ще изнесат научни доклади, ще участват в дискусиите, ще оценяват постери, представени от млади български учени. Подобно присъствие е в резултат на предвидения дневен ред – представяне, обсъждане и приемане на съвместни проекти за научнопрактически изследвания за създаване и прилагане на ваксини срещу рака и при редица други заболявания и състояния.

Чуждестранните гости ще запознаят с резултатите от техни изследвания, които могат да залегнат в основата на бъдещи съвместни дейности в България – проф. Ман ще представи подходи за лечение на напреднал рак с комбинация от имуно- и радиотерапия; проф. Щингл ще говори за някои нови прозрения, свързани с кожния рак, а оттам и за лечението му; проф. Рьосел ще се спре на една линия гризачи, които са особено подходящи при изучаване на кожната канцерогенеза.

Водещи български учени ще представят свои проекти и вече създадени у нас продукти. Проф. Добрин Свинаров ще запознае със съвременен метод за индивидуализирано лечение на онкоболни с химиотерапевтични средства; доц. Милчо Минчев ще представи подходи за имунна и химиотерапия на основата на съвместни българо-американски изследвания. Сътрудници на проф. Захари Кръстев – доц. Деян Желев и д-р Петър Николов, ще покажат метод за лечение с интерферон, както и имуномодулиращите свойства на пробиотиците.

Екипи от водещи български учени са създали продукти с много високи качества и те следва да добият широко приложение и популярност - проф. Рахамим Шекерджийски и маг. фарм. Иван Денев – оригинални орални имуностимуланти; проф. Христо Чомаков – функционален млечен продукт „Столетник”; доц. Веселин Ламбов - меланоидин.

Своя опит при изучаването и прилагането на регулаторите на имунния отговор ще представят сътрудниците на проф. Искра Алтънкова – доц. Доброслав Кюркчиев и д-р Екатерина Иванова-Тодорова. Проф. Ставри Ставрев ще говори за ефекта при третиране на онкоболни с нанодиаманти, получени в България.
Срещата се провежда под патронажа на академик Никола Съботинов, председател на Българската академия на науките.

Коментари