Публикация

Хирургия на висока скорост

Хирургия на висока скорост

След период на извънреден режим на работа в помощ на пациентите ни с COVID-19 екипът на Първа клиника по коремна хирургия се възвръща към обичайната си хирургична активност.


SARS-CoV-2 инфекцията не попречи да бъдат извършени в спешен порядък десетки оперативни интервенции

 

с различен обем и сложност в областта на коремната и съдова хирургия, урологията, травматологията.


Въведен бе и иновативен метод за превенция разпространението на аерозоли при лапароскопските процедури.


На 01.03.2021 г. клиниката отвoри врати за планов прием на пациенти с широк спектър от доброкачествена и злокачествена коремна патология.


Модерно оборудваната, високотехнологична операционна зала е отново в рутинния си режим на работа - извършването на високоспециализирани оперативни интервенции в областта на коремната, чернодробно-панкреатична и онкологична хирургия.

Коментари